خودمانی های صبا

عناوین مطالب وبلاگ "خودمانی های صبا"

» ٦ شهریور ۱۳۸٩ :: هیچ ... پوچ
» ٢ شهریور ۱۳۸٩ :: خودخواهی دلم
» ٢٥ امرداد ۱۳۸٩ :: پرنده
» ٢٥ امرداد ۱۳۸٩ :: چهار انگشت کوچک
» ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ :: تنهایی من یا ...
» ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: شهر آلزایمر
» ۳٠ تیر ۱۳۸٩ :: خستگی
» ٢۳ تیر ۱۳۸٩ :: این گونه که من دوستت میدارم
» ۱٢ تیر ۱۳۸٩ :: اشتباه از ما بود
» ۳٠ خرداد ۱۳۸٩ :: خودمونی سی و ششم
» ٢٤ خرداد ۱۳۸٩ :: خلاف تا چه حـــــــــــــــد آخه؟؟؟
» ۸ خرداد ۱۳۸٩ :: دل پر
» ۸ خرداد ۱۳۸٩ :: ساده
» ۸ خرداد ۱۳۸٩ :: الف، نقطه، چرخ
» ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: مرده را مانم
» ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: آنهایی که رفته اند .. آنهایی که مانده اند
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: زمان
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: داستان کودکی ام
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تردید کن
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حـــــزن
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوئل
» ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خودمونی سی و پنجم
» ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: اندر احوالات عید
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: سال نو مبارک
» ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ :: بوسه
» ۱٥ اسفند ۱۳۸۸ :: عشق من
» ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ :: کــــافــــر
» ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: خیال خام
» ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: خیانت + افسردگی
» ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: هوای دلم بارانیست
» ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: دل صــاب مرده
» ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: سایه ی باد
» ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: دیدگاه کودکان در مورد مسائل عاشقانه
» ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ :: برای یک دوست
» ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: خودمونی سی و چهارم
» ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: آرامش ماه
» ۳ بهمن ۱۳۸۸ :: بزنم یا نزنم ؟ ها ؟
» ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: شمس لنگرودی
» ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: با تو ام !!
» ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: شراب شعر چشمهای تو
» ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: سعدی
» ٢۱ دی ۱۳۸۸ :: برای تو
» ٢٠ دی ۱۳۸۸ :: ...
» ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: دو طوطی
» ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: خواستگاری
» ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: خودمونی سی و سوم
» ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: در
» ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: 2 چیز
» ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: سیاه و سفید
» ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: قاصدک
» ۱۳ دی ۱۳۸۸ :: شعر 2
» ۱٢ دی ۱۳۸۸ :: اندر جواب خودمونی سی و دوم
» ۱٢ دی ۱۳۸۸ :: خودمونی سی و دوم
» ٩ دی ۱۳۸۸ :: 1 شعر
» ۸ دی ۱۳۸۸ :: تنهایی
» ۸ دی ۱۳۸۸ :: خودمونی سی و یکم
» ٧ دی ۱۳۸۸ :: خودمونی سی ام
» ٧ دی ۱۳۸۸ :: یک اتفاق ساده
» ٧ دی ۱۳۸۸ :: اندر جواب خودمونی بیست و نهم
» ٧ دی ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و نهم
» ۱ دی ۱۳۸۸ :: اتاق خواب
» ۱ دی ۱۳۸۸ :: روز اول دی ماه
» ۱ دی ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و هشتم
» ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: انسان و زندگی ...
» ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و هفتم
» ٢٥ آذر ۱۳۸۸ :: چه فکر می کنی؟
» ٢٥ آذر ۱۳۸۸ :: هنوز خدا آن بالاست
» ٢٤ آذر ۱۳۸۸ :: اندر پایان یافتن پائیز...
» ٢٤ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و ششم
» ٢٤ آذر ۱۳۸۸ :: اشاره ...
» ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و پنجم
» ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و چهارم
» ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: تو می‌روی و نبض دلم تنگ می‌زند
» ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: سفر...همسفر...
» ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: پشت هیچستانم
» ۱٧ آذر ۱۳۸۸ :: اینجا آسمان ابریست ...
» ۱٧ آذر ۱۳۸۸ :: کیستی ...
» ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و سوم
» ۱۱ آذر ۱۳۸۸ :: مشام این سیب سبز ...
» ۱۱ آذر ۱۳۸۸ :: 3 شعر تازه
» ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: نگاه تو ...
» ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: بدون عنوان ...
» ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: صدایت میزنم ...
» ٩ آذر ۱۳۸۸ :: درد نصـــــفه بودن...
» ۸ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و دوم
» ٤ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیست و یکم
» ۳ آذر ۱۳۸۸ :: آلبر کامو
» ٢ آذر ۱۳۸۸ :: کلاهبردار وطنی
» ٢ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی بیستم
» ۱ آذر ۱۳۸۸ :: خواهرم ...
» ۱ آذر ۱۳۸۸ :: من المثنای منم...
» ۱ آذر ۱۳۸۸ :: خودمونی نوزدهم
» ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: اندر جواب خودمونی هجدهم...
» ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی هجدهم
» ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: شما خدا هستید؟!!
» ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: ساعت دوازده و بیست و پنج دقیقه ی نیمروز
» ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: جایی - هیوا مسیح
» ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: دوست بودن
» ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: رو دست خوردن از خودم
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: مولانا
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: لااقل یک روز کسی باش که واقعاً آرزو داری!!!!
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: راز و نیاز با معبود
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: پایان نامه خرگوش
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: معجون تلخ ... اکسیر مقدس ...
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: درخت تاک
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: ساکن یا متحرک !!!
» ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی شانزدهم
» ٢٤ آبان ۱۳۸۸ :: من از معراج آسمانها می آیم
» ٢٤ آبان ۱۳۸۸ :: مصیبت نامه - عطار نیشابوری
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: عکسای بابا قورقوری
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی پانزدهم
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: ای همیشه خوب
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: تست هوش
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: بهانه های ساده ی خوشبختی
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: تنها مرگ است که دروغ نمی گوید
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: جستجوی بی پایان
» ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی چهاردهم
» ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: غر غر...
» ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: حاشیه ای بر صادق هدایت
» ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: بی تابانه
» ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: لبخند بزن
» ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: مجنونکی درون سرم ساز می زند
» ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: من زن هستم
» ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: دوستم داشته باش ...
» ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: از خدا پرسیدم ...
» ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: خلقت انسان
» ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: 7 روز هفته
» ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی سیزدهم
» ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: انسان فکر می‌کند ، خداوند می‌خندد
» ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: حال کرمهای وجود مبارکتان چطور است؟
» ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: شجاعت
» ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: کنسرت شجریان در قونیه
» ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: رومئو و ژولیت
» ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: گفتمش :
» ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: تصویر یک زن
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: خوشبختی ...
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: همسرم ...
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: دعا
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: عشق
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: یک عاشقانه ی آرام
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: درباره هزار خورشید تابان
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: یک داستان مینیمال
» ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی دوازدهم
» ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: درد و سیگار
» ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: هر چه بادا باد
» ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: اینست حال ما
» ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: حافظ
» ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: چرا مرغ از خیابان رد شد؟
» ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی یازدهم
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: خیلی دور ...خیلی نزدیک
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: عشق ورزی
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: دلم برای کسی تنگ است...
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: زخم
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: توانگران
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: طاقت
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: دیگر خوابی بر چشم نمانده است...
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: گناه
» ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی دهم
» ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: دیدار دوم
» ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: مثل باران
» ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: بازار رشت
» ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: کلید و قفل
» ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: مردمان حقیر
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: رها شدن
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: سراسر روز
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی نهم
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: این روزگار چشم ندارد...
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی هشتم
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: واژه ها تکرارم کنید
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: هر کس به اندازه ای که می اندیشد انسان است...
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: هیچم ...
» ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: سکوت است و بس ...
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: هه هه
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: مناجات
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: گریه
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: آوار اشک
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی هفتم
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: حوصله ی راه
» ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: همراه..
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: بچه بودم ...
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: چگونه دیوانه شدم ؟!
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: تست هوش
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: همیشه از همون جایی که مطمئنی میاد سراغت.
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: طراحی گرافیک چیست؟
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: گروه خونی
» ٩ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی ششم
» ٦ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی پنجم
» ٦ آبان ۱۳۸۸ :: راز به آرامش رسیدن
» ٦ آبان ۱۳۸۸ :: تار عنکبوت
» ٦ آبان ۱۳۸۸ :: ننوش دیگر...
» ٥ آبان ۱۳۸۸ :: گاهی ...
» ٥ آبان ۱۳۸۸ :: استجابت دعای زوج جوان
» ٥ آبان ۱۳۸۸ :: چگونه جای مناسبی برای کارمند جدید تعیین کنیم؟
» ٥ آبان ۱۳۸۸ :: زویا پیرزاد، برنده جایزه "کوریه انترناسیونال" شد
» ٥ آبان ۱۳۸۸ :: هرگز زود قضاوت نکنید
» ٥ آبان ۱۳۸۸ :: تهرانر , انتخابی برای وقت گذرانی در تهران
» ٥ آبان ۱۳۸۸ :: سه شنبه 5 آبان
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: اندر فواید خواهر داشتن
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: دو خبر
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: در کوچه سار شب
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: شبی بارانی
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی چهارم
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: خودمونی سوم
» ٤ آبان ۱۳۸۸ :: من و تو، درخت و بارون ...
» ۳ آبان ۱۳۸۸ :: سلام سوسیس !!!
» ۳ آبان ۱۳۸۸ :: یکشنبه 3 آبان
» ٢ آبان ۱۳۸۸ :: روز مبادا ..
» ٢ آبان ۱۳۸۸ :: خانه بدوش ها ....
» ٢ آبان ۱۳۸۸ :: مخاطب !!!
» ۱ آبان ۱۳۸۸ :: لباس ها ...
» ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: کاش میشد...
» ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: قطعه های گمشده
» ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: ویژگی های نقاشی قدیم ایرانی - آیدین آغداشلو
» ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: کاریکاتور
» ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: گل کو
» ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: مهر و موم شده با آتش سیگار
» ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: آه ..
» ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: آمدنت برای من ...
» ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: آرزومند آرزوهایت ...
» ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: اصلا هیچ - سید علی صالحی
» ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: من اووووووووووووووومدم
» ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: سلام ...
» ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: خودمونی دوم
» ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: خودمونی اول
» ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: 5 revers
» ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: سینما !!!
» ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: استاد محمد نوری
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: ارزانی !!!
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: دعایم کن ...
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: خدایا...
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: عمیق ترین درد زندگی
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: ایثار ...
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: آنکه شنید ، آنکه نشنید......
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: دریاب مرا !!!
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: کمکم کن!
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: آه خدایا ...
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: فرشته ها ...
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: آرزومند آرزوهایت
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: ترا صدا کردم
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: شاعر و فرشته
» ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: روزگار