خودمانی های صبا

هر چه بادا باد

من یقین دارم که برگ

کاین چنین خود را رها کردست در آغوش باد

فارغ است از یاد مرگ !

آدمی هم مثل برگ

می تواند زیست بی تشویش مرگ

گر ندارد همچو او آغوش مهر باد را

می تواند یافت لطف :

" هر چه بادا باد را "

 

"فریدون مشیری"

   + صبا ; ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱٦ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()