خودمانی های صبا

ارزانی !!!

چه کسی می گوید که گرانی اینجاست؟ دوره ی ارزانیست....... چه شرافت ارزان! تن عریان ارزان! و دروغ از همه چیز ارزان تر! آبرو قیمت یک تکه ی نان!!! و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان!!

   + صبا ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ٢٥ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()