خودمانی های صبا

5 revers

پنج وارونه
پنج وارونه چه معنا دارد؟!
خواهر کوچکم از من پرسید
من به او خندیدم
کمی آزرده و حیرت زده گفت
روی دیوار و درختان دیدم
باز هم خندیدم
گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه
پنج وارونه به مینو میداد
آنقَدَر خنده برم داشت که طفلک ترسید
بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم
بعدها وقتی غم
سقف کوتاه دلت را خم کرد
بی گمان می فهمی
پنج وارونه چه معنا دارد...

(برگرفته از  وبلاگ دوست عزیز هادی )


   + صبا ; ٧:۳٤ ‎ق.ظ ; ٢٦ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()