خودمانی های صبا

شبی بارانیو رسالت من این خواهد بود

تا دو استکان چای داغ را

از میان دویست جنگ خونین

به سلامت بگذرانم

تا در شبی بارانی

آن ها را

با خدای خویش

چشم در چشم هم نوش کنیم حسین پناهی

   + صبا ; ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; ٤ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()