خودمانی های صبا

ننوش دیگر...

حالی داشتم ، مثل مستی در اندوه که می نوشی و می فهمی زیادی است و باز سرمی کشی تا ...

استفراغ

   + مهنوش ; ٩:٢٩ ‎ق.ظ ; ٦ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()