خودمانی های صبا

هه هه

تاریخم خوب نیست

از علوم سردر نمی آورم

موسیقی پیچیده است

با انگلیسی میانه ای ندارم

با ریاضی دشمن خونیم

اقتصاد عذاب است

ورزش نیروی زیادی می برد

قرائت کار سختی است

جغرافیا گیجم می کند

علم اجتماعی ، حرفش را نزن

شیمی کلافه ام می کند

از زیست شناسی حالم بد می شود

گیاه شناسی بوی علف می دهد

حتی هنر هم برایم سخت است

اما خوب جای شکرش باقی است

که عملایم آلی است.

"شل سیلور استاین"

   + صبا ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱٠ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()