خودمانی های صبا

هیچم ...

اگر به زبان مردم و فرشتگان سخن بگویم اگر صاحب عطیه ی پیش گویی باشم و آگاه باشم بر تمامی اسرار ها و دانش ها اگر ایمانم چنان کامل باشد تا آنجا که کوهها را جا به جا کنم ، عشق نداشته باشم هیچم!

                   

   + صبا ; ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۱ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()