خودمانی های صبا

رها شدن

میخواهی به خودت برسی ، رها شو ، راه رفته را برگرد و حبابهای درونت را خالی کن

 

   + صبا ; ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۱ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()