خودمانی های صبا

مردمان حقیر

چه قدر حقیرند مردمانی که نه جرأت دوست داشتن دارند نه اراده ی دوست نداشتن نه لیاقت دوست داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن با این حال مدام شعر ِعاشقانه می ‌خوانند.

   + صبا ; ٦:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱٢ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()