لااقل یک روز کسی باش که واقعاً آرزو داری!!!!

امروز کسی باش که واقعاً آرزو داری
مهربان و باگذشت
ساده و شفاف
پاک و خالص
رنج و نگرانی را کنار بگذار
به لحظات زندگی چنان ارزش بده که آرزو داری
زندگی کن با مرام های واقعی محبت و عفو
با وجودی عاشق به دنبال شوق و امید باش
حقیقت را دریاب
نیت ، کلام و کردار و گفتارت را آرامش بده
اگر باورت نکردند، نهراس
چنان با محبت رفتار کن، که دلیلی برای شرمسار بودن از خودت نداشته باشی
همین امروز از بخشش آکنده شو
کسی نمی داند چه در راه است
زندگی کوتاه است
در گذشته ها نمان
نگران آینده نباش
لحظه های امروزت را با امید و اشتیاق به سمت مسیری تازه و سپید ببر
در تاریکی بدنبال چه می گردی ؟
فقط یک روز؛
لااقل یک روز کسی باش که واقعاً آرزو داری!!!!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید