5 revers

پنج وارونه
پنج وارونه چه معنا دارد؟!
خواهر کوچکم از من پرسید
من به او خندیدم
کمی آزرده و حیرت زده گفت
روی دیوار و درختان دیدم
باز هم خندیدم
گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه
پنج وارونه به مینو میداد
آنقَدَر خنده برم داشت که طفلک ترسید
بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم
بعدها وقتی غم
سقف کوتاه دلت را خم کرد
بی گمان می فهمی
پنج وارونه چه معنا دارد...

(برگرفته از  وبلاگ دوست عزیز هادی )


/ 1 نظر / 4 بازدید
مهنوش

آآآآآآآآخ امان از این 5 وارونه آاااااااخ که چه کارا نمیکنه این 5 وارونه خلاصه میتونیم بهش بگیم : مارو دیوونه و رسوا کردی . مارو آواره صحرا کردی حالیته؟؟؟؟؟؟