ساکن یا متحرک !!!

از کودکی همیشه این سوال برایم مطرح بود که :
چرا قطار تا وقتی ایستاده است کــسی به او سنگ نمی زند....
اما وقتی قطار به راه افتاد سنگباران می شود...
این معما برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم دیدم این‏ قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هر کــسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن‏ است مورد احترام است ..
تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است اما همینکه به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها کــسی کمکش نمی‏کند ، بلکه‏ سنگ است که بطرف او پرتاب می‏شود و این نشانه یک جامعه مرده است ولی یک جامعه زنده فقط برای کــسانی احترام قائل است که :
متکلم هستند نه‏ ساکت ، متحرکند نه ساکن ، باخبرترند نه بی‏خبرتر .

"کتاب حق و باطل ، استاد مطهری"

/ 3 نظر / 8 بازدید
مرتضی

فوق العاده بود صبا.ایول حالا این سئوال برای من پیش اومده که چرا حالا که همه می دنن کسی برای برطرف شدنش کاری نمی کنه؟

مرتضی

فوق العاده بود صبا.ایول حالا این سئوال برای من پیش اومده که چرا حالا که همه می دنن کسی برای برطرف شدنش کاری نمی کنه؟

مرتضی

به جون خودم یکی فرستادما![نیشخند]