هیچم ...

اگر به زبان مردم و فرشتگان سخن بگویم اگر صاحب عطیه ی پیش گویی باشم و آگاه باشم بر تمامی اسرار ها و دانش ها اگر ایمانم چنان کامل باشد تا آنجا که کوهها را جا به جا کنم ، عشق نداشته باشم هیچم!

                   
/ 1 نظر / 5 بازدید

سلام... عکس پروفایلتون خیلی هنرمندانه ثبت شده / احسنت...[لبخند]