خودمونی هشتم

این الان حال و روز منه از دست این مهنوش خانم ...

خدایا خودت به فریادم برس ...

آخه آدم هوای به این سردی در و پنجره رو باز میزاره !!!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهنوش

اااااای آبجی نوکرتم هستم... پنجره چیه؟؟؟؟ بگو بمیر ... همین الان توانایی این کاروو دارم ... میدونی که؟؟ یه کاری نکن بیخیال این یه خروار کار بشم بیام بغلت کنم ...