عشق

عشق، یک قطار مسافربری نیست تا تو اگر کمی دیر رسیدی، قطار رفته باشد و تو مانده باشی_ با چمدانهای سنگین، با تاسف، با قطره های اشکی در چشمان حسرت...

پویش عشق، در خود عشق است نه در گل عطرآگینی که به سینه عشق می زنی، یا گردنبند مرواریدی که به گردنش می اندازی...

در بی زمانی عشق، حرکت جوهر است و تجزیه ناپذیر از نفس عشق...

... در عشق، لازمان جاری‏ست- و معجزه در این است که هر جریانی به زمانی محتاج است الا عشق...

"نادر ابراهیمی"

/ 0 نظر / 3 بازدید