گل کو

 

شب ندارد سر ِ خواب.

می‌دود در رگ ِ باغ
باد، با آتش ِ تیزاب‌اش، فریادکشان.

پنجه می‌ساید بر شیشه‌ی در
شاخ ِ یک پیچک ِ خشک
از هراسی که ز جایش نرباید توفان.

من ندارم سر ِ یاءس
با امیدی که مرا حوصله داد.

باد بگذار بپیچد با شب
بید بگذار برقصد با باد.

گل‌کو می‌آید
گل‌کو می‌آید خنده‌به‌لب.

گل‌کو می‌آید، می‌دانم،
با همه خیره‌گی ِ باد
                          که می‌اندازد
پنجه در دامان‌اش
روی باریکه‌ی راه ِ ویران،

گل‌کو می‌آید
با همه دشمنی ِ این شب ِ سرد
که خطِ بیخود ِ این جاده را
می‌کند زیر ِ عبایش پنهان.

شب ندارد سر ِ خواب،
شاخ ِ ماءیوس ِ یکی پیچک ِ خشک
پنجه بر شیشه‌ی در می‌ساید.

من ندارم سر ِ یاءس،
زیر ِ بی‌حوصله‌گی‌های شب، از دورادور
ضرب ِآهسته‌ی پاهای کسی می‌آید.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نوستالوژی

سلام.مطالبتونو همیشه می خونم و لذت می برم.منم خاطرات کودکی رو فشرده کردم.خیلیا با دیدنش اشک ریختن - نمی دونم اشک شوق بود یا اشک حسرت..... شاد باشید و خاطره باز