خوشبختی ...

...بی پروا به تو می گویم که دوست داشتنی خالصانه, همیشگی و رو به تزاید دوست داشتنی است بسیار دشوار- تا مرزهای ناممکن. اما من, نسبت به تو , از پس این مهم دشوار به آسانی برآمده ام چرا که خوبی تو, خوبی خالصانه, همیشگی و رو به تزایدی است که هر امر دشوار را بر من آسان کرده است و جمیع مرزهای ناممکن را فرو ریخته...
... در شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادلانه برای همه کس وجود ندارد, این مطلقا مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند؛ بلکه مهم این است که ما, در خلوتی سرشار از صداقت, و در نهایت قلبمان , خویشتن را چگونه داوری می کنیم....
... قایق کوچک دل به دست دریای پهناور اندوه مسپار! لااقل بادبانی برافراز, پارویی بزن, و برخلاف جهت باد, تقلایی کن! سخت ترین توفان, مهمان دریاست نه صاحبخانه ی آن. توفان را بگذران
... ارزش نهایی هر زندگی در حضور لحظه های سرشار از احساس خوشبختی در آن زندگی است...
... قول می دهم در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه بدل کند. و این نشان می دهند که جهان, با همه ی عظمتش, در برابر قدرت عشق, چقدر حقیر است و ناتوان...
... خوشبختی, ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر... به همین سادگی, به خدا به همین سادگی؛ اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...

/ 0 نظر / 9 بازدید