خودمونی بیست و دوم

سلام ...

ما یه مطلب در مورد شمال رفتنمون گذاشتیم این مهنوش خانم ایراد گرفتن من هم در پی اعتراض ایشون این مطلب را حذف نموده و به این شکل اصلاح مینمایم ...

من و دوست جون در روز ١ شمال :

من و دوست جون و برو بکس در روز ٢ شمال : و

من و دوست جون در روز ٣ شمال : و

من و دوست جون در بازگشت :

/ 4 نظر / 12 بازدید
مهنوش

ســـــــــــــامولـــــــــا آبجی ما غلط بکنیم رو نوشته های شووووما حرفی بزنیم حالا ما از رو نادونی و جوونی و بی سواتی یه چی گفتیم ... شوما چرا به دل خریدی؟ خلاصـــــــــــــه دود سیگارتیییم ف اتیش فندکتیمف شاسی کیبوردتیم مـــــــــــخـــــــــــــــــــــــلصـــــــــــــــــیـــــــــــــــــم

علی

معلومه خوش گذشته مخصوصا تفریحات سالم و بالش بازی! امید وارم همیشه خوش باشی

شیوا

معلومه که حسابی بهت خوش گذشته آخرش پس چرا گریه کردی؟