اینست حال ما

دسته ی کاغذ بر میز

در نخستین نگاهِ آفتاب

کتابی مبهم

و سیگاری خاکستر شده کنارِ فنجانِ چای از یاد رفته...

بحثی ممنوع در ذهن

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهنوش

صبا جونی زدی به هدف این است حال ما... و سیگاری خاکستر شده کنارِ فنجانِ چای از یاد رفته... بحثی ممنوع در ذهن آآآآآآآآآآآی رفیق عزیزکم... این است حال ما