نگاه تو ...

یک نشانه

یک اثر

نگاه تو

        تب من

بگذار حالم برایت بد شود

داروخانه نگاهت که هست

                     دغدغه ای نیست

هر چند هنوز

 با نگاهت که

            قمار می کنم

یک چشم می بازم

یک نشانه

یک اثر

نگاه تو

        تب من ...

"سیمای دلربای جهنم"

/ 1 نظر / 15 بازدید