شجاعتدرجوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند خیلی شجاعیم ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم ، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم دیگر شجاعت آن را نداریم .

"پائولو کوئیلو"

در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد.
این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد ، چون عموما عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند .

" صادق هدایت "
/ 1 نظر / 3 بازدید
mehD

سلام.وبلاگت روز به روز بهتر می شه!!راستی دقت کردی صادق هدایت همیشه سردوتاریک و با ناامیدی حرف می زد!!میدونی چرا همیشه ناامید بود؟؟1دونه مطلب واسش بذاری عالی می شه[چشمک]