ارزانی !!!

چه کسی می گوید که گرانی اینجاست؟ دوره ی ارزانیست....... چه شرافت ارزان! تن عریان ارزان! و دروغ از همه چیز ارزان تر! آبرو قیمت یک تکه ی نان!!! و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان!!

/ 2 نظر / 6 بازدید