گروه خونی

تیپ سرد، گروه خونی A
حدود 34%از مردم دارای گروه خونی A- و 6 %دارای گروه خونیA+ هستند.
خصوصیات
مطیع و آرام، دقیق، دلسوز و غمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتی،درونگرا و کمی دستپاچه.حتی در مواقع آشوب و غضب آرام و خون سرد هستند.نسبت به نظرات عمومی حساس اند.اغلب درون گرا هستند دربرخورد با دیگران خجالتی وکمرو هستند یا حتی مریض به نظر می رسند کمی بدبین هستند.برای روابط ارزش قائل بوده و نسبت به دیگران وفادارند.نسبت به تغییرات تردید دارند.دوست داران طبیعت وگریزان از جمعیت و شلوغی هستند.به یک مکان شخصی یا پناهگاه امن ومخفی برای خود نیازمندند.عموما دو دل و غیر قاطع اند.برای حضور در کارهای تیمی آماده هستند مخصوصا وقتی دستوری به آنها داده شود.علاقه مند به ایجادرابطه نیستند و تلاش چندانی هم برای اینکار نمی کنند.

فعال ، گروه خونی B
حدود9%از مردم جهان دارای گروه خونی B- و25 %هم دارای گروه خونیB+ هستند .
خصوصیات
بشاش وخوشرو،خوش بین،فعال،حساس،مهربان،فراموش کار،آشفته،درهم وسازمان نیافته،پرسروصدا،خودپسند و خودبین،پرانرژی وجدی در راه رسیدن به هدف،معمولا جزو بهترین افراد تیم می شوند و افراد تکرویی هستند.اغلب کارها رابا روشهای خودشان انجام می دهند و خود کفا هستند.شخصیتهای ماجراجو و دلیر،علاقه مند به داشتن یک راه مشخص ومخصوص،موجوداتی اجتماعی وعلاقه مند به مهمان داری هستند.علاقه به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند.

فارغ از مراقبت وبی نیاز از توجه ، گروه AB
حدود4%مردم گروه خونی AB- و1%گروه خونیAB+ دارند .
خصوصیات
اجتماعی،سخت گیر نیستند،غمخوار ودلسوز،دیپلماتیک،اهل گشت وگذار،خلاق،غیر قابل پیش بینی،هنرمند،انعطاف پذیر،ترشر و و درخود! مخلوطی از تضادها،خجالتی در مقابل بعضی بیباک و گستاخ با بعضی دیگر،برونگرا و درونگرا،گاهی غیر قابل پیش بینی است و گاهی ظاهرا بسیار آرام وخونسرد به نظر می رسند.قدرت خلاقه زیادی دارند،توانا در پیدا کردن مشکلات ودور زدن آنها،علاقه مند به محیط شهری،به آسانی خسته می شوند.به نظر می رسد که هر کاری که انجام می دهند از روی اجبار است. هرگز کاری را برای قدردانی انجام نمی دهند.اسرار آمیز بنظر می رسند.در فعالیتهای اجتماعی می توانند هماهنگ ظاهر شوند.علاقه مند به ایجاد رابطه نیستند و تلاش چندانی هم برای این کار نمی کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید