خستگی

و خستگی چنان چنگ در تمام تن دارد که منش به هیچ زبانی متکلم نخواهم بود.   

این جمله به تنهایی کامل کامله، ولی واقعاً نمیدونم باید چه کرد با این جمله کامل که مثل خون تو رگهام جریان داره ، می چرخه می چرخه، هی می چرخه و هیچ چیز، هیچ کس، هیچ جا نمی تونه از این دور گردش بکشدش بیرون...

 

/ 11 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرد بی احساس

تو روزنامه نوشته بود خستگی میتونه مال کم آبی بدن باشه! آب بیشتر بنوش خانم مهنوش![لبخند]

بلانش

این روزها از رفت آمد بی صدایت از سکوتت فهمیدم چقدر خسته ای...اما باز خدا را شکر که قلمت را چرخاندی

پیمان

خیلی خوب بود... فکرمیکنم جفتمون به شعر علاقه داشته باشیم. خوشحال میشم بتونیم تبادل لینک کنیم... talkhtarinha.blogfa.com

حسین

´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´,(,¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ * ´´´´´,(, ??????¨¨¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨

سبک سر

از دیگر علائم خستگی، خستگی در فکر و ذهن و کلام است. وقتی از آن حد هم بگذرد می شود انفعال و سکوت

امیر

عزیز امید به تلاش بیشتر و زندگی بهتر تنها پاسخه.کاهلی و سستی آیتم ویران کننده استواز آن بپرهیز