خودمونی چهارم

آخیش...............

راحت شدم.همیشه همینطوره...تا یکم با دوست جونم حرف میزنم آروم میشم،نمیدونم خدا چه حسی بین ما دوتا قرار داده که اینقدر خوب همدیگرو میفهمیم و درک میکنیم ، خدایا ازت ممنونم به خاطر داشتن همسر به این خوبی

ازت ممنونم

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهنوش

عزيزكم بهتريني و بهترين ها قسمتت شده