خودمونی پنجم

 

امروز نشریه چاپ شد این شماره دهمش بود...

یه اشکالات کوچیک طبق معمول توش پیدا شد ، حالم گرفته است

من نمیدونم آخه منه طراح مگه چنتا دست دارم؟ ها؟

از دست خودم شاکیم زیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

/ 0 نظر / 3 بازدید